ZALOGUJ SIĘ
  zapamiętaj mnie
Tytuł:

  Jeśli nie masz jeszcze własnego profilu w serwisie to wejdź na pokład i dołącz do Nas - założ konto teraz ! Nie czekaj i wejdź na Fanpage KreskowkaPL


Regulamin
 • § 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy Internetu mogą korzystać z internetowego serwisu prowadzonego w domenie Kreskowka.pl
  2. Serwis Kreskowka.pl jest platformą komunikacyjną przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści filmów animowanych dostępnych w sieci Internet.
  3. Treści zamieszczane w serwisie Kreskowka.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z rozbudowanej funkcjonalności (tj Własnych Profili) serwisu mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (dalej: „Użytkownicy”).
  4. Dostęp do treści w serwisie Kreskowka.pl jest bezpłatne.

 • § 2 Rejestracja

  1. W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym w serwisie: adres e-mail, nazwę, pod jaką Użytkownik zamierza występować w serwisie (login) oraz hasło, zaakceptować niniejszy regulamin.
  2. Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu po podaniu nazwy i hasła (logowanie).
  3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest konto, które stanowią wydzielone dla danego Użytkownika w serwisie Kreskowka.pl w formie subdomeny ( nazwa.kreskowka.pl) strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje o działaniach Użytkownika w serwisie. Użytkownik może uzupełnić te informacje o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili usunąć.
  4. Bezwzględny zakaz zakładania więcej niż 1 konta ( profilu) ! 
  5. Użytkownik ma wgląd do informacji jawnych dotyczących kont pozostałych Użytkowników.
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym wiadomości od Właściciela portalu w tym także informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu. Wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przeze mnie w portalu, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji i treści reklamowych od Właściciela portalu na podany przeze mnie przy rejestracji adres e-mail.
  8. Wyrażam zgodę na korzystanie, przetwarzanie, publikowanie, udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela portalu w wszelkich wpisów, charakterystyk umieszczonych przeze mnie w portalu."

 

 


 • § 3 Funkcjonalność serwisu Kreskowka.pl

  1. Użytkownicy mogą zamieszczać w serwisie Kreskowka.pl linki do wybranych przez siebie stron internetowych wraz z tytułem i krótkim opisem treści zawartych na tych stronach.
  2. Każde dodany link umieszczany jest w prowadzonym w serwisie Kreskowka.pl katalogu przeznaczonym dla nowych linków (tzw. „Poczekalnia”) i przedstawiane do oceny innym Użytkownikom.
  3. Użytkownicy mogą oceniać dany Link w Poczekalni oddając na nie głos w skali od 1 do 6. Użytkownik może oddać na dane Znalezisko tylko jeden głos. Głos pozytywny może być cofnięty.
  4. Jeżeli nowo dodany Link zdobędzie odpowiednio dużo pozytywnych głosów, zostanie przeniesione do odpowiedniej kategorii a link będzie widoczny na stronie głównej.
  5. Użytkownicy mogą w każdej chwili skomentować dowolne Link, jak również odpowiadać na zamieszczone już komentarze.
  6. Linki mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich w katalogu na stronie głównej serwisu Kreskowka.pl.
  7. Użytkownikom może zostać udostępniona funkcja pozwalająca na komentowanie lub ocenianie innych treści zamieszczanych w serwisie Kreskowka.pl. takich jak avatary, tapety newsy i artykuły.

 • § 4 Zasady korzystania z serwisu Kreskowka.pl

  1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach serwisu Kreskowka.pl, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, jakie zamieszcza w serwisie Kreskowka.pl.
  3. Komentarze i dodane newsy czy artykuły powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać:
   1. wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych,
   2. wypowiedzi w inny sposób naruszających zasady dobrego wychowania i netykiety,
   3. treści propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
   4. treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich,
   5. treści o charakterze pornograficznym.
  4. Niedozwolone jest zamieszczanie w serwisie Kreskowka.pl adresów i linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa powyżej w ustępie 3.

 • § 5 Rola operatora serwisu Kreskowka.pl

  1. W ramach serwisu kreskowka.pl udostępniamy Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych serwisu w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności serwisu.
  2. Administracja Kreskowka.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach serwisu Kreskowka.pl.
  3. W uzasadnionych przypadkach administracja Kreskowka.pl może usunąć dostep do linku, newsa czy artykułu wraz ze wszystkimi komentarzami , w szczególności jeżeli umieszczenie materiału w serwisie Kreskowka.pl narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. W uzasadnionych przypadkach administracja serwisu Kreskowka.pl może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności jeżeli ich zamieszczenie w serwisie Kreskowka.pl narusza postanowienia niniejszego regulaminu.
  5. Administracja serwisu Kreskowka.pl może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności serwisu Kreskowka.pl (tj. zablokować konto), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Administracja może usunąć konto Użytkownika.
  6. Administracja serwisu Kreskowka.pl dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania serwisu Kreskowka.pl, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Nas.

 

 • § 6 Usunięcie konta / profilu

            Kreskowka.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, a w  szczególności gdy:

 1. użytkownik wykorzystuje konto do korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.
 2. nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami, • § 7 Postanowienia końcowe

  1. Na wyraźne żądanie Użytkownika administracja usuwa jego konto. Usunięcie konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w serwisie Kreskowka.pl; Administracja nie usuwa w takim przypadku zamieszczonych linków, komentarzy, raportów i oddanych głosów.
  2. Administracja serwisu Kreskowka.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu , jak również jego likwidację.
  3. Zapytania dotyczące funkcjonalności serwisu WKreskowka.pl można złożyć w formie elektronicznej. Zapytanie powinno zawierać nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w serwisie.
  4. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez administracja serwisu Kreskowka.pl w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez administrację serwisu Kreskowka.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie zmienionego regulaminu. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie po chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.
reklama


Aktywność zalogowanych

 • Brak danych

KlanyMasz pytanie zapytaj Moderatora
gg: 873717
1
reklama